Hopp til innholdet

Fakta om gummi

Et bredt utvalg av løsninger

Skreddersydd til dine behov

Hva er gummi?

Gummi (som også går under den mer generelle betegnelsen elastomerer), utgjør en stor og meget viktig gruppe polymerematerialer. Det mest karakteristiske ved gummi er at de har meget lave E-moduler (1-100 N/mm2) og høye bruddtøyninger (eB = 300-1000%), samt at Glassomvandlingstemperaturen (Tg)er lavere enn ca -20oC. De gjennvinner sin form praktisk talt øyeblikkelig, selv etter relativt store tøyninger.

black plastic sheets
black plastic sheets
Rub-Tech-stridsvogn

Hvordan ble det til

Historien

Naturgummi (cis-1,4 polyisopren), som i uminnelige tider er blitt fremstilt fra saften til gummitreet, var den første polymer som fikk industriell betydning. Allerede i 1839 fant amerikaneren Charles Goodyear ut at naturgummiens mekaniske egenskaper kunne forbedres vesentlig ved vulkanisering med svovel.

I våre dager er det syntetiske gummityper som dekker et vidt spekter av kjemiske og mekaniske egenskaper som er helt dominerende. Utvikling og produksjon av syntetiske gummier skjøt særlig fart under 2. verdenskrig som en konsekvens av at den japanske okkupasjonen av Malaysia i 1942 stoppet tilgangen på naturgummi.

Hva er forskjellen?

Gummityper

Naturgummi

Naturgummi har høy molvekt (ca 350000) og foreligger i en «spaghetti»-liknende tilstand der de lange kjedene er sterkt innfiltrerte i hverandre. De elastiske egenskapene skyldes her en reversibel strekking av de sammenkrøllede kjedene. Den kan utvinnes fra ca 500 forskjellige trær og planter, viktigst er gummitreet («Hevea Brasiliensis») som gir en saft (latex) med 25-40% gummipartikler i vandig dispersjon. Rågummien bearbeides og vulkaniseres eventuelt med svovel.

Nitrilgummi

Nitrilgummi er en kopolymer av butadien og acrylonitril. Den er meget bestandig mot løsemidler og bensin, og er varme- og oksidasjonsbestandig. Gummien kan ved forbrenning føre til dannelse av giftige gasser.

Butylgummi

Butylgummi fremstilles ved å kopolymerisere isobutylen med små mengder isoprenfor å gjøre produktet vulkaniserbart. Butylgummi er bestandig mot de vanligste typer løsemidler.

EPDM gummi

EPDM gummi er ofte brukt som et medium for vannmotstand i høyspent-polymere kabelforbindelsesinstallasjoner, takmembraner, geomembraner, gummimekanske  varer, plastpåvirkningsmodifisering og annet.

Neopren

Neopren (polykloropren) har lav krystallisasjonsgrad. Den er veldig resistent mot oksidativ nedbrytning, og er vær- og oljebestandig. Gummien kan ikke konkurrere prismessig som råstoff for bildekk, men har en rekke spesialanvendelser.