Hopp til innholdet

Om oss

Gummi produksjon siden 1979

Rub-Tech

Vår historie

Da Olrich’s Gummiservice la ned sin produksjon på Hamar i 1979/1980 ble det stiftet et selskap. Gum-Tek As som skulle videreføre deler av produksjonen. Dette var formstøpte produkter – gummiering av utstyr for fiskeflåten – belegging av stålhjul o.l. samt reparasjon av alle typer dekk.

Utviklingen gikk i retning av regummiering av buss-lastebildekk, og på det meste ble det produsert ca. 20.000 slike dekk pr. år. Konkuransen på dette markedet var meget hard, og på slutten av 1989 ble det besluttet å kjøre en styrt avvikling av selskapet. Samtidig ble Rub-Tech As opprettet, og dette selskapet kjøpte det utstyret som var nødvendig for å drive en ren teknisk gummiproduksjon uten bildekk.

Selskapet leide lokaler i Hamar og startet opp november 1989 med  5 ansatte. Bedriften er et familieselskap, og har siden 1999 vært i familien. 

Rub-Tech-Industri
Rub-Tech-Gummimatter
Rub-Tech-vareflyt
Rub-Tech-Industri-og-smelteverk

Flytting av lokaler

Fra smått til stort

Etter nesten 10 år var lokalitetene på 500 kv.m. for produksjon + lager blitt for små, så i oktober 1999 flyttet hele bedriften inn i leide lokaler i Moelv. Lokalene lå inne på eiendommem til Moelven Limtre og var eiet av Moelven Industrier ASA.

Her fikk vi et funksjonelt bygg på ca. 1260 kv.m + mesanin med sosialrom. I 2002 fikk vi kjøpt bygget av Moelven Industrier ASA.  I 2008 bygde vi nytt kaldtlager mellom oss og vår nabo, samtidig som han også bygde ut slik at vi fikk benyttet tomten mellom oss. Vi fikk med dette ca.350 kv.m til.

Sommeren 2009 kjøpte vi opp Løkka Vulk Eftf. AS i Ålesund, og fikk med det et større kundegrunnlag spesielt på valser og nothalerutstyr. Alt av produksjon ble overført til Moelven, og bedriften i Ålesund ble nedlagt.

I 2013 ble nabolokalene ledige, og vi fant det hensiktsmessig og tilegne oss disse, og fikk da foretatt en fullstendig omlegging av produksjonen,  samt bygging av nye kontorer,  og vi fikk vesentlig større kaldtlager. Med siste oppkjøpet har vi nå mer enn 3.500 kv.m under tak.

1979 - nå

Rub-Tech i dag

Gjennom disse årene har bedriften utviklet seg vesentlig på alle plan, og skaffet seg kunnskap om det meste innen bransjen, og har en faglig-  god og stabil arbeidstokk.

Vi er stolt av bedriften vår og vil fortsette å utvikle den i takt med de krav og de muligheter våre kunder stiller og gir oss.